Skip to content

Gweithdrefnau’r Tribiwnlys

Gweithdrefnau’r Tribiwnlys

Mae gweithdrefnau’r Tribiwnlys, sef y ffordd mae’n delio gydag achosion, yn cael eu rheoli gan Reolau'r Tribiwnlys.

Os ydych chi am wneud cais i’r Tribiwnlys, er mwyn herio penderfyniad gan y Comisiynydd, bydd rhaid i chi ddilyn Rheolau’r Tribiwnlys (dolen allanol).

Mae Cyfarwyddiadau Ymarfer y Tribiwnlys hefyd yn ymwneud â sut mae’r Tribiwnlys yn trin achosion.

Dolenni perthnasol

Mae achosion cyfredol a phenderfyniadau'r Tribiwnlys ar gael ar-lein.
O dan rhai amgylchiadau, gallwch apelio yn erbyn (neu herio) penderfyniad gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n ymwneud â Safonau’r Gymraeg.
Gall ein cwestiynau cyffredin eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani.