Skip to content

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a'r math o geisiadau sy'n dod i law.

Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a ddaeth i law, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y Tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho Adroddiadau Blynyddol o'r wefan hon.

Os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw rai o'r adroddiadau neu os oes angen fformat arall arnoch, cysylltwch â ni.

Dolenni perthnasol

O dan rhai amgylchiadau, gallwch apelio yn erbyn (neu herio) penderfyniad gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n ymwneud â Safonau’r Gymraeg.
Mae gweithdrefnau'r Tribiwnlys yn cael eu rheoli gan Reolau'r Tribiwnlys a Chyfarwyddiadau Ymarfer y Tribiwnlys.
Gall ein cwestiynau cyffredin eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.